Een dakinspectie kan erg nuttig zijn als bewoners twijfelen over de kwaliteit van het dak. Indien het dak gebreken vertoond, kan dit immers grote gevolgen hebben voor het huis. Daklekkage is in dat geval een veelvoorkomende situatie. Daardoor is het erg belangrijk om regelmatig het dak te controleren. Hiermee kan je op tijd ingrijpen wanneer er toch gebreken blijken in het dak die voor ernstigere gevolgen kunnen leiden.

Bij een dakinspectie zullen specialisten het dak grondig nalopen, waarbij eventuele gebreken zullen worden besproken met de huidige bewoners van de woning. Maar hoe verloopt een volledige dakinspectie precies? In dit artikel zullen wij de handelingen doorlopen stap voor stap doornemen die, waarmee een dakinspectie verloopt van begin tot eind.

Aanvraag

Uiteraard begint de dakinspectie met een aanvraag van bewoners na de Daklekkage. Dit gebeurt vrijwel altijd telefonisch. Gedurende het telefonische gesprek zal er een afspraak worden gemaakt. Het is raadzaam om eenmaal per jaar een dakinspectie te laten plaatsvinden. Op die manier zullen bewoners tijdig op de hoogte zijn van eventuele gebreken, waardoor lekkages en andere vervelende gevolgen voorkomen kunnen worden.  

Inventarisatie

De dag van de afspraak zal de dakexpert zich persoonlijk voorstellen aan de bewoners en enkele vragen stellen rondom het dak. Op die manier zal de specialist een beeld te krijgen van de situatie van het dak. Op dat moment kunnen de bewoners ook mogelijke bijzonderheden delen, zoals oude lekkages en schades uit het verleden.

dakinspectie

Dakinspectie

Na de inventarisatie zal de inspectie beginnen. De inspectie zal starten bij het controleren van de dakveiligheid en dakbedekking. Hierna zullen de isolatie en constructie nagelopen worden door de experts. 

Na de inspectie zal er ook nog naar de ligging van het dak gekeken worden. Dit onderdeel zal overigens geen invloed hebben op de resultaten van de dakinspectie. Vaak is dit onderdeel nuttig als de bewoners van plan zijn zonnepanelen te plaatsen in de toekomst. Dankzij de ligging weten de bewoners waar de zonnepanelen de meeste zonne-energie kunnen opvangen. 

Rapportage

Na de dakinspectie zullen de constateringen besproken worden met de klant. In korte tijd zullen de bewoners ook een uitgebreid rapport ontvangen waar alle informatie duidelijk in terug te vinden is. Ook wensen van de klant in de toekomst zullen in het rapport meegenomen worden. Met het inhuren van een bedrijf wordt dus je dak grondig onder handen genomen. Doordat een inspecteur alle onderdelen voor de dak inspectie grondig doorloopt kan je zelf met een gerust hart verder.