Als je een ondernemer bent die regelmatig thuis werkt bestaat de mogelijkheid dat jij op deze wijze afval produceert. Dit noem je zakelijk afval: afval dat ontstaat door de werkomstandigheden aan huis. Mocht je een eigen bedrijf aan huis hebben, dan is het belangrijk om er als ondernemer voor te zorgen dat het afval op de juiste manier wordt verwerkt. Hierbij kun je rekening houden met de verschillende categorieën waarin je afval kunt verzamelen. Voor elke categorie aan afval kun je weer een afvalbak neerzetten, zodat de verschillende soorten afval niet door elkaar gaan. Een goedkope container kan helpen bij het wegwerken van afval. 

Regelgeving met betrekking tot afval scheiden

Voor het scheiden van afval geldt dat hier bepaalde regels aan verbonden zijn. Je kunt niet zomaar besluiten om afval niet te verwerken, aangezien de gemeente je hiervoor een boete kan geven. Voorkom een boete door op tijd te beginnen met het scheiden van bedrijfsafval. Vaak kun je op de website van jouw gemeente vinden wat je moet doen met het afval. In de meeste gevallen ben je zelf verantwoordelijk voor het wegvoeren van afval naar de stortplaatsen, waar het gescheiden afval op verschillende hopen terechtkomt. De kosten blijven lager indien je voor afvalscheiding kiest. 

Verschillende afvalstromen

Het is belangrijk om te weten dat er verschillende afvalstromen zijn, om ervoor te zorgen dat je geen fouten maakt in het proces van afval scheiden. Bij de verschillende afvalsoorten kan je denken aan een categorie voor papier en karton, een categorie voor glas en een categorie voor GFT. Door deze verschillende categorieën uit elkaar te houden draag je bij aan een duurzame wereld en een circulaire economie. Het laatste begrip houdt in dat er sprake is van een economie waarin materiaal meerdere keren gebruikt wordt om producten te maken. De basis van dit proces is afvalscheiding. 

Ondernemen vanuit huis

Hulp van de gemeente

Misschien dat jij als ondernemer weinig tijd ter beschikking hebt en prioriteiten moet stellen. In dat geval is het verstandig om hulp in te schakelen. Je kunt hierbij denken aan het inschakelen van de gemeente, aangezien afvalverwerking een taak van de gemeente is en de regels per gemeente kunnen verschillen. Een andere optie is het inhuren van een ander bedrijf, gericht op het helpen van afval verwerken. Deze optie is wellicht verstandig als je op permanente basis hulp wenst te krijgen. Hierbij is het belangrijk om te kiezen voor een bedrijf dat dicht bij jou in de buurt ligt, zodat je kosten kunt besparen met betrekking tot transport.