In Nederland bepaalt de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) de waarde van onroerende zaken, zoals huizen en bedrijfspanden. Jaarlijks ontvangt elke eigenaar van een onroerende zaak een WOZ-beschikking van de gemeente, waarin de waarde van de woning wordt vastgesteld. Deze vastgestelde waarde heeft onder andere invloed op de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB), de waterschapsbelasting en de inkomstenbelasting. Als de vastgestelde WOZ-waarde volgens jou niet goed is, is het gelukkig mogelijk om gratis bezwaar te maken. Gratis? Hoe kan dat en wat is het addertje onder het gras? Lees hieronder verder en kom erachter waarom WOZ bezwaar maken volledig gratis is.

Hoe werkt het?

Als je het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde, kun je bezwaar maken bij de gemeente. Dit kan binnen zes weken na ontvangst van de WOZ-beschikking. Bezwaar maken is gratis en kan eenvoudig online worden gedaan. Wanneer de gemeente het bezwaarschrift heeft ontvangen, zal er een herbeoordeling plaatsvinden van de vastgestelde waarde. Hierbij wordt gekeken naar de waarde van vergelijkbare woningen in de omgeving, maar ook naar specifieke kenmerken van de woning, zoals de grootte, de staat van onderhoud en de locatie. Vervolgens zal de gemeente een uitspraak doen over het bezwaar. Het kan zijn dat de gemeente de waarde na aanleiding van het bezwaar aanpast, maar het kan ook zijn dat de waarde gehandhaafd blijft.

Waarom zou je bezwaar maken?

Er zijn verschillende redenen waarom je bezwaar zou kunnen maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Allereerst kan het zijn dat de vastgestelde waarde te hoog is. Dit leidt tot een te hoge OZB-aanslag en inkomstenbelasting. Ook heeft het invloed op andere belastingen, zoals erfbelasting en schenkbelasting.

Een andere reden om bezwaar te maken is wanneer de vastgestelde waarde lager is dan de werkelijke waarde. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer er sprake is van achterstallig onderhoud aan de woning of wanneer er andere factoren zijn die de waarde van de woning beïnvloeden.

Mogelijk komt de vastgestelde waarde niet overeen met de marktwaarde van vergelijkbare woningen in de omgeving. In zo’n geval is het slim om te kijken naar de prijzen van vergelijkbare woningen die recentelijk zijn verkocht. Wanneer de vastgestelde waarde hoger is dan de verkoopprijs van vergelijkbare woningen, is het verstandig om bezwaar te maken.

woz bezwaar maken

Hoe kan het gratis zijn?

Als de WOZ-waarde wordt verlaagd, betaalt jouw gemeente de proceskosten aan. De gemeente is bij wet verplicht de proceskosten te vergoeden wanneer de WOZ-waarde wordt verlaagd. Indien het bezwaarschrift door de gemeente wordt afgewezen (de WOZ-waarde wordt niet verlaagd) draagt MaakWOZbezwaar.nl de kosten van de procedure (WOZ bezwaar no cure no pay).